Lịch thi tốt nghiệp và thi sát hạch tại Biên Hòa - Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

LỊCH TỐT NGHIỆP

 

 

Tháng 12/2022

 

 

Tháng 11/2022

 

 

Tháng 10/2022

 

 

Tháng 09/2022

Lịch thi tốt nghiệp tháng 9.2022

 

Tháng 08/2022

Lịch thi tốt nghiệp tháng 8.2022

 

Tháng 07/2022

Lịch thi tốt nghiệp tháng 7.2022

 

Tháng 06/2022

Lịch thi tốt nghiệp tháng 6.2022

 

Tháng 05/2022

 Lịch thi tốt nghiệp tháng 5.2022

 

Tháng 04/2022

 Lịch thi tốt nghiệp tháng 4.2022

 

Tháng 03/2022

Lịch thi tốt nghiệp tháng 03.2022

 

Tháng 02/2022

 Lịch thi tốt nghiệp tháng 02.2022

Lịch TN 02/2022

Tháng 01/2022

 Lịch thi tốt nghiệp tháng 01.2022

Lịch TN 01/2022

Tháng 12/2021

Lịch thi tốt nghiệp T12.2021

Lịch TN 12/2021

Tháng 11/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch TN 11/2021

Tháng 10/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch TN 10/2021

Tháng 9/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch TN 9/2021

Tháng 8/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch TN 8/2021

Tháng 7/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch TN 7/2021

Tháng 6/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch TN 6/2021

Tháng 5/2021

Lịch thi TN T5.2021

Lịch TN 5/2021

LỊCH THI SÁT HẠCH

 

 

Tháng 12/2022

 

 

Tháng 11/2022

 

 

Tháng 10/2022

 

 

Tháng 09/2022

 Lịch thi sát hạch tháng 9.2022

 

Tháng 08/2022

 Lịch thi sát hạch tháng 8.2022

 

Tháng 07/2022

 Lịch thi sát hạch tháng 7.2022

 

Tháng 06/2022

 Lịch thi sát hạch tháng 6.2022

 

Tháng 05/2022

Lịch thi sát hạch tháng 05.2022

 

Tháng 04/2022

Lịch thi sát hạch tháng 04.2022

 

Tháng 03/2022

Lịch thi sát hạch tháng 03.2022

 

Tháng 02/2022

Lịch thi sát hạch tháng 02.2022

Lịch SH 02/2022

Tháng 01/2022

Lịch thi sát hạch tháng 01.2022

Lịch SH 01/2022

Tháng 12/2021

Lịch thi sát hạch T12.2021

Lịch SH 12/2021

Tháng 11/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch SH 11/2021

Tháng 10/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch SH 10/2021

Tháng 9/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch SH 9/2021

Tháng 8/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch SH 8/2021

Tháng 7/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch SH 7/2021

Tháng 6/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch SH 6/2021

Tháng 5/2021

Lịch thi sát hạchT5.2021

Lịch SH 5/2021

Chia sẻ

KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

GIẢM 6.3TR HỌC PHÍ

Thời gian khuyến mãi có hạn, nhanh tay đăng ký ngay!

Ngày
Giờ
Phút
Giây