Lịch thi tốt nghiệp và thi sát hạch cấp bằng tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

LỊCH TỐT NGHIỆP

 

 

Tháng 12/2021

đang cập nhật..

Lịch TN 12/2021

Tháng 11/2021

đang cập nhật..

Lịch TN 11/2021

Tháng 10/2021

đang cập nhật..

Lịch TN 10/2021

Tháng 9/2021

đang cập nhật..

Lịch TN 9/2021

Tháng 8/2021

đang cập nhật..

Lịch TN 8/2021

Tháng 7/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch TN 7/2021

Tháng 6/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch TN 6/2021

Tháng 5/2021

Lịch thi TN T5.2021

Lịch TN 5/2021

LỊCH THI SÁT HẠCH

 

 

Tháng 11/2021

đang cập nhật..

Lịch SH 12/2021

Tháng 11/2021

đang cập nhật..

Lịch SH 11/2021

Tháng 10/2021

đang cập nhật..

Lịch SH 10/2021

Tháng 9/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch SH 9/2021

Tháng 8/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch SH 8/2021

Tháng 7/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch SH 7/2021

Tháng 6/2021

Dừng do dịch COVID 19

Lịch SH 6/2021

Tháng 5/2021

Lịch thi sát hạchT5.2021

Lịch SH 5/2021

Chia sẻ

KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

GIẢM 6.3TR HỌC PHÍ

Thời gian khuyến mãi có hạn, nhanh tay đăng ký ngay!

Ngày
Giờ
Phút
Giây