Lịch thi tốt nghiệp và thi sát hạch tại Trung tâm GDNN Sài Gòn (Bình Dương)

Lịch thi tốt nghiệp

THÁNG / NĂM

LỊCH THI TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ

Tháng 12/2022

  

Tháng 11/2022

  

Tháng 10/2022

  

Tháng 09/2022

Lịch thi tốt nghiệp tháng 9.2022 

Tháng 08/2022

Lịch thi tốt nghiệp tháng 8.2022 

Tháng 07/2022

Lịch thi tốt nghiệp tháng 7.2022 

Tháng 06/2022

Lịch thi tốt nghiệp tháng 6.2022 

Tháng 05/2022

Lịch thi tốt nghiệp tháng 5.2022 

Tháng 04/2022

 Lịch thi tốt nghiệp tháng 4.2022

 LỊCH TN 04/2022

Tháng 03/2022

Xem Lịch Thi

LỊCH TN 03/2022

Tháng 02/2022

Xem Lịch Thi

LỊCH TN 02/2022

Tháng 01/2022

Xem Lịch Thi

LỊCH TN 01/2022

Tháng 12/2021

Xem Lịch Thi

LỊCH TN 12/2021

Tháng 11/2021

Xem Lịch Thi

LỊCH TN 11/2021

10/2021

Xem Lịch Thi

LỊCH TN 10/2021

Lịch thi sát hạch

THÁNG / NĂM

LỊCH THI SÁT HẠCH

GHI CHÚ

Tháng 12/2021

  

Tháng 11/2021

  

Tháng 10/2021

  

Tháng 09/2021

 

Lịch thi sát hạch tháng 9.2022
 

Tháng 08/2021

 

Lịch thi sát hạch tháng 8.2022
 

Tháng 07/2022

 

Lịch thi sát hạch tháng 7.2022
 

Tháng 06/2022

 

Lịch thi sát hạch tháng 6.2022
 

Tháng 05/2022

Lịch thi sát hạch tháng 5.2022 

Tháng 04/2022

Lịch thi sát hạch tháng 4.2022

 

Tháng 03/2022

Lịch thi sát hạch tháng 3.2022

 

Tháng 02/2022

Xem Lịch Thi

LỊCH SH 02/2022

Tháng 01/2022

Xem Lịch Thi

LỊCH SH 01/2022

Tháng 12/2021

Xem Lịch Thi

LỊCH SH 12/2021

Tháng 11/2021

Xem Lịch Thi

LỊCH SH 11/2021

Chia sẻ

KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

GIẢM 6.3TR HỌC PHÍ

Thời gian khuyến mãi có hạn, nhanh tay đăng ký ngay!

Ngày
Giờ
Phút
Giây