Những mẹo học lý thuyết B2 và mẹo thi lý thuyết B2

Mẹo học lý thuyết lái B2 trong bộ 600 câu hỏi dùng cho thi sát hạch lái xe ô tô nhằm dễ ghi nhớ và có thể trả lời nhanh một số câu hỏi trong thi lý thuyết B2

Mẹo thi lý thuyết B2 – 5 bước giải tình huống sa hình: Thứ tự các xe đi thế nào là đúng quy tắc giao thông

Với loại câu hỏi này bạn cần nắm nguyên tắc để giải chứ không thể học thuộc lòng. Đây được đánh giá là phần câu hỏi khó và hay bị làm sai nhiều nhất. Bởi vì các câu hỏi tình huống sa hình bạn phải vận dụng tất cả các kiến thức về luật giao thông để giải nó.  Đây cũng là các tình huống khi bạn tham gia giao thông thực tế hay gặp nhất và cũng hay xảy ra tranh cãi nhất khi có va chạm xảy ra trên đường, việc hiểu rõ nguyên tắc giúp bạn dễ dàng đạt điểm cao trong kỳ thi sát hạch lái xe ô tô và để sau này khi tham gia giao thông bạn lái xe đúng luật và đảm bảo an toàn.

Khi gặp một tình huống sa hình các bạn áp dụng nguyên tắc “Nhất Lộ (xe trong giao lộ) – Nhị Ưu (xe ưu tiên) – Tam Đường (đường ưu tiên) – Tứ hướng (hướng ưu tiên) theo các bước như sau:

Bước 1: Xét xem tình huống có xe nào đang ở trong giao lộ không?

Nếu có xe trong giao lộ thì xe nào đang trong giao lộ thì xe đó được đi trước đầu tiên.

mẹo học lý thuyết b2 và mẹo thi lý thuyết b2 hình 3

Ví dụ: Như trong hình trên có 3 xe là xe cứu thương, xe con và xe lam, thì xe lam đang trong giao lộ trước thì được đi trước tiên.

Bước 2: Xét tiếp xem tình huống có xe ưu tiên không? Nếu có thì xét xem đó là loại xe ưu tiên nào?

Trong 5 loại xe ưu tiên theo qui định thì thứ thự xe ưu tiên được đi trước theo thứ tự như sau:

  1. Xe ưu tiên số 1: Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.
  2. Xe ưu tiên số 2: Xe quân sự – > Xe công an đi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp -> đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường.
  3. Xe ưu tiên số 3: Xe cứu thương đang làm nhiệm vụ cấp cứu.
  4. Xe ưu tiên số 4: Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố do thiên tai, hoặc do dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong các tình huống khẩn cấp (theo qui định của chính phủ).
  5. Xe ưu tiên số 5: Đoàn xe tang.

mẹo học lý thuyết b2 và mẹo thi lý thuyết b2 hình 2

Ví dụ: Như trên hình có 4 xe là xe con, xe khách, xe công an, và xe cứu thương:  ta xét bước 1 thấy không có xe nào đang trong giao lộ, ta xét tiếp tới bước 2 là xét xe ưu tiên – có 2 xe ưu tiên là xe công an và xe cứu thương theo thứ tự ưu tiên thì xe công an có mức ưu tiên cao hơn xe cứu thương nên được đi đầu tiên, tiếp đến là xe cứu thương, rồi tới xe con (biển báo cho thấy xe con đang trên đường ưu tiên), rồi tới xe khách cuối cùng (đang trên đường không ưu tiên).

Bước 3: Xét tới xem tình huống có đường ưu tiên không? (xem biển báo để biết):

Nếu xét thấy tình huống không có xe nào đang trong giao lộ (bước 1) và không có xe ưu tiên (bước 2) thì Xe nào mà đang trên đường ưu tiên được thì xe đó được quyền đi trước.

mẹo học lý thuyết b2 và mẹo thi lý thuyết b2 hình 6

Ví dụ: Trong hình có 2 xe là xe ô tô con và xe mô tô, nhìn biển báo ta thấy xe mô tô đang trên đường ưu tiên, còn xe ô tô con đang trên đường không ưu tiên (Biển báo hình tam giác ngược – giao nhau với đường ưu tiên) thì trong trường hợp này xe mô tô được quyền đi trước.

Bước 4:  Xét tới quyền ưu tiên: Xét xem tình huống tại giao lộ có vòng xuyến/vòng xoay hay không?

Bạn phải cực kỳ lưu ý tình huống có vòng xuyến hay không có vòng xuyến nhé. Nếu có vòng xuyến thì ưu tiên bên trái (nhường bên trái), không có vòng xuyến thì ưu tiên nhường bên phải (bên phải trống).

a) Nếu tình huống tại ngã tư không có vòng xuyến/vòng xoay: Thì nhường xe bên phải (bên phải xe nào trống thì xe đó được đi trước)

mẹo học lý thuyết b2 và mẹo thi lý thuyết b2 hình 1

Ví dụ: Trên đây là tình huống không có xe trong giao lộ (bước 1), không có xe ưu tiên (bước 2) , không có đường ưu tiên (bước 3). Ta xét tiếp giao lộ không có vòng xuyến với nguyên tắc ưu tiên nhường bên phải, ta thấy hướng bên phải của xe tải là xe lam, hướng bên phải của xe lam là xe mô tô, hướng bên phải của xe mô tô là trống không có xe nào vậy trường hợp này xe mô tô được đi trước tiên.

b) Nếu tình huống tại giao lộ có vòng xuyến, vòng xoay: Thì nhường xe bên tay trái (bên tay trái xe nào trống thì xe đó được đi trước).

mẹo học lý thuyết b2 và mẹo thi lý thuyết b2 hình 7

Ví dụ: Trên hình là tình huống 2 xe đều trong giao lộ (bước 1), không có xe ưu tiên (bước 2), không có đường ưu tiên (bước 3). Tình huống có vòng xuyến thì nguyên tắc ưu tiên là nhường bên trái. Ta thấy bên tay trái xe con là xe tải, bên trái xe tải không có xe nào, nên trong trường hợp này xe tải được quyền đi trước.

Bước 5: Hướng rẽ ưu tiên:

Sau khi xét hết 4 bước trên thì xét tới bước cuối cùng là xét theo hướng rẽ ưu tiên, thứ tự ưu tiên như sau:

  1. Hướng rẽ ưu tiên số 1: Rẽ phải
  2. Hướng rẽ ưu tiên số 2: Đi thẳng
  3. Hướng rẽ ưu tiên số 3: Rẽ trái
  4. Hướng rẽ ưu tiên số 4: Quay đầu

mẹo thi lý thuyết b2, mẹo học lý thuyết b2

Ví dụ: Trong tình huống trên không có xe nào đang trong giao lộ (bước 1), không có xe ưu tiên (bước 2), không có đường ưu tiên (bước 3), không có bên phải trống (bước 4), ta xét tới bước 5 (hướng ưu tiên) thấy rằng xe xe con rẻ phải được đi trước tiên, rồi tới xe của bạn đi thẳng được đi thứ 2, xe mô tô rẽ trái đi sau cùng. Thứ tự đúng là: Xe ô tô con, xe của bạn, xe mô tô.

Xem thêm: Học lái xe ô tô B2 tại TPHCM với Trung tâm dạy nghề lái xe Tổng hợp

Các mẹo học lý thuyết lái xe B2 phần biển báo cần nhớ

Các mẹo học lý thuyết lái xe B2 phần ý nghĩa của biển báo giao thông đường bộ:

mẹo học lý thuyết b2 và mẹo thi lý thuyết b2 hình 5

Sơ đồ thứ tự cấm các xe từ nhỏ đến lớn: Ô tô con -> xe khách -> xe tải -> xe máy kéo ->xe kéo móc

Biển Cấm xe 2 bánh thì cũng cấm luôn xe 3 bánh nhưng không cấm xe 4 bánh

Biển Cấm xe 4 bánh thì cũng cấm luôn xe 3 bánh nhưng lại không cấm xe 2 bánh

Biển Cấm xe nhỏ thì cũng cấm luôn xe lớn

Biển Cấm xe ô tô thì cấm luôn cả xe lam và xe 3 bánh

Biển Cấm xe lớn thì không cấm xe nhỏ (ví dụ biển cấm xe tải thì xe ô tô con 4-9 chỗ vẫn được đi vào)

Biển Cấm rẽ trái thì cũng cấm luôn quay đầu xe

Biển Cấm quay đầu xe thì không cấm rẽ trái

Biển cho phép quay đầu thì không cấm rẽ trái

Biển STOP: tất cả mọi xe đều phải dừng, bao gồm cả xe ưu tiên

Biển Cấm ô tô vượt: thì tất cả xe tải, xe khách, xe container… đều không được phép vượt

Biển Cấm xe ô tô tải vượt thì không cấm xe ô tô, xe khách vượt

Các mẹo thi lý thuyết B2 phần biển báo cần lưu ý:

Câu hỏi có 2 hoặc 3 biển tròn màu xanh có 2 trường hợp: Trường hợp loại câu hỏi dài 1 hàng thì ta chọn đáp án 1. Loại câu hỏi dài từ 2 hàng trở lên thì ta chọn đáp án 3.

Với Câu hỏi mà có đáp án là “Không được phép” thì ta chọn đáp án đó.

Đỗ xe: không giới hạn thời gian

Dừng xe: có giới hạn thời gian

Mẹo học lý thuyết B2 câu hỏi về khái niệm, đạo đức người lái xe, văn hóa tham gia giao thông

Với các câu hỏi về khái niệm, thì ta có những mẹo thi lý thuyết lái xe B2 sau:

Các câu hỏi với chủ đề sau: Kinh doanh vận tải, hành vi, và đạo đức thì chọn đáp áp “Tất cả”:

Các câu hỏi có phần đáp án chứa những từ dưới đây thì ta chọn các đáp án có chứa từ đó:

Chấp hành

Bắt buộc

Nghiêm cấm/bị nghiêm cấm

Cơ quan có thẩm quyền

Đèn chiếu xa sang gần

Dùng thanh nối cứng

Về số thấp… gài số 1

Báo hiệu tạm thời

Hiệu lệnh người điều khiển giao thông

Xe chữa cháy làm nhiệm vụ

Phương tiện giao thông đường sắt

Trong câu hỏi thi lý thuyết B2 mà có chứa những từ sau thì chọn đáp án dài nhất:

Xe chữa cháy

Kiểm tra

Phải

Quan sát

Tại

Trên

mẹo học lý thuyết b2 và mẹo thi lý thuyết b2 hình 4

Mẹo học lý thuyết B2 ghi nhớ các câu hỏi trong khu vực đông dân cư

Câu hỏi có chứa những số ở cuối Đáp án đúng
40 km/h Đáp án 1
80 km/h Đáp án 1
70 km/h Đáp án 2
50km/h Đáp án 3
60km/h Đáp án 4

Mẹo học lý thuyết lái xe B2 – ghi nhớ hạng bằng lái xe ô tô

Câu hỏi Đáp án đúng
B2 ≤ 9 chỗ; ≤ 3,5 tấn Đáp án 2
C ≥ hay 9 chỗ; ≥ 3,5 tấn Đáp án 3
FC Đáp án 2
FE Đáp án 1
Giới hạn tuổi lái xe hạng E 55 tuổi/nam và 50 tuổi/nữ
Xe tải 25 năm
Chở người > 9 chỗ 20 năm

Mẹo học lý thuyết B2 – ghi nhớ các công dụng

Bạn hãy xem bảng thống kê dưới đây đề ghi nhớ rõ được những công dụng của các bộ phận trên xe ô tô

Bộ phận xe ô tô Công dụng
Hệ thống truyền lực xe ô tô Chọn đáp án chứa “dùng để truyền“
Hệ thống phanh xe ô tô Chọn đáp án chứa “giảm tốc độ”
Động cơ của xe ô tô Chọn đáp án chứa “chuyển hóa nhiệt năng thành cơ năng”
Hộp số của xe ô tô Chọn đáp án chứa “chuyển động lùi”
Hệ thống lái xe ô tô Chọn đáp án chứa “chuyển hướng”
Ly hợp xe ô tô Chọn đáp án chứa “dùng để truyền hoặc ngắt”

Mẹo học lý thuyết B2 các câu hỏi lý thuyết lái xe về yêu cầu

Bộ phận xe ô tô Yêu cầu
Kính chắn gió Loại kính an toàn
Dây đai an toàn Hãm giữ chặt
Còi (kèn) 90 db < âm lượng < 115 db

Mẹo học lý thuyết B2 – Trả lời các câu hỏi về vận hành xe ô tô

Các tác vụ Thao tác thực hiện Mẹo để ghi nhớ
Khi vào số tiến hoặc lùi xe ô tô số sàn Đạp chân côn hết hành trình Buộc phải đạp hết , nếu không sẽ không kéo được cần số
Khi quay đầu xe ô tô đưa đầu xe về phía nguy hiểm Để dễ nhìn thấy nguy hiểm
Điều khiển tăng số nhip nhàng, chính xác Tránh giật xe, chết máy xe
Gặp xe chạy làn bên vào ban đêm Chuyển Đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần Tránh làm tài xế xe kia bị chói mắt, không thấy đường
Khi dùng phanh tay xe ô tô Bóp khóa hãm, kéo lên Vị trí tự nhiên là nằm ngang
Khởi hành ô tô trên đường bằng Đạp côn hết hành trình (đạp côn chạm sàn) Đạp nhẹ sẽ không chuyển được số, bị kẹt số
Điều kiện ô tô giảm số Ga phù hợp với tốc độ Giảm số sẽ mất thời gian, cần ở tốc độ phù hợp
Điều kiện ô tô trên đường trơn Không đánh lái ngoặt hoặc phanh gấp Tránh trượt bánh xe, mất kiểm soát
Giảm tốc độ … lề bên phải Chậm dần -> càng sang phải

Xem ngay: Các biển báo giao thông đường bộ mới nhất và ý nghĩa

Dowload phần mềm 600 câu hỏi lý thuyết thi sát hạch lái xe ô tô mới nhất

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN